Пружина механизма подъема КРН-2.1 (КРН-2,1.А28.605)

Пружина механизма подъема КРН-2.1 (КРН-2,1.А28.605)

Пружина механизма подъема КРН-2.1 (КРН-2,1.А28.605)